แคตตาล็อกออนไลน์

  • ปูนซีเมนต์ TPI

    ฉาบเช้า ทาบ่าย เข้าอยู่ได้เย็น ปูนซีเมนต์จะมีคุณสมบัติไหลและแข็งตัวได้รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด โดยมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตภายใต้มาตรฐานสถาบันอเมริกัน ปิโตรเลียม (American Petroleum Institute : API) เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ปูนซีเมนต์ผสม  ตราทีพีไอ 199 ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197 ทีพีไอ ออยล์ เวล ซีเมนต์ ปูนทีพีไอ แดงซูเปอร์ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป ตราทีพีไอ 299 ปูนทีพีไอ เขียวซูเปอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tpipolene.co.th/th/cement-th   

    หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า